News

SAFER på Almedalen

Jun, 28 2013

Hur gör vi cykeln till ett naturligt transportmedel i våra städer – utan att äventyra liv? SAFER i Almedalen.

 

Ett seminarium där politiker, samhällsbyggare, forskare och cyklister tillsammans utforskar förutsättningarna för att cykeln ska bli en självklar länk i det multimodala transportsystem som utgör blodomloppet i den hållbara staden.

 

Välkomna: tisdag 2 juli 13:30-14:30!