Barn, Liv och Trafik 2019

Date
7 March 2019 09:00–16:30
Place
Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3-5, Gothenburg, Sweden

Då är den uppskattade konferensen Barn, Liv och Trafik tillbaka!

Välkommen till en heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barns och ungas trygghet och säkerhet i trafikmiljön.
Konferensen är en mötesplats för dig som hanterar och planerar stads- och trafikmiljö, folkhälsa samt undervisning som rör barn och ungdomar. Du får träffa kollegor, forskare och sakkunniga från olika delar av Sverige och våra grannländer.

Möt talare från Trafikverket, kommuner, forskare och experter. Vi tar utgångspunkt i dagens trafiksäkerhetsläge för barn och unga och går vidare med en spännande utblick mot ett grannland, vi kikar på digitaliserings-och automatiseringsutvecklingen, framtidens resvanor och trender inom beteendepåverkan. Bland annat. Kom, och bli en av dem som förstår framtiden först!

PROGRAM

09:00 Registreringen öppnar

09.30 VÄLKOMNA TILL BARN, LIV OCH TRAFIK 2019!

Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Västoch

Anna Nilsson-Ehle, ordförande NTF Väst

TRAFIKMILJÖ I BARNENS TJÄNST

Nollvisionen och hur vi stimulerar till aktiv mobilitet för barn - Maria Krafft, måldirektör Trafikverket

Det lekbara offentliga rummet - Stefan Eglinger,Trafikdirektör Göteborgs Stad

Djupdykning i de farligaste trafiksituationerna för unga cyklister och mopedister - Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare If

Så vill NTF skapa förutsättningar för trafiksäkrare vardag för barn - Marie Nordén, generalsekreterare NTF


10.45 KAFFE OCH MINGEL

11.05 PÅVERKA, INSPIRERA, FÖRÄNDRA BETEENDEN!

Barn föds idag med digitala navelsträngar –hur når vi dem på vägar som består av ettor och nollor? - Micke Gunnarsson, föreläsare och inspiratör

Hur ökar vi användningen av bälte vid resa med buss? Slutsatser från studien "Bälte i buss: observationsstudie av användande och resenärers perspektiv" - Anna Anund, forskningschef VTI

Best Practice: Andersbergsprojektet och #10sekunder som får föräldrar att hålla 30-gränsen utanför skolor - Cecilia Friis och Anna Swedestam, projektledare NTF Väst

Best Practice Stockholms Stad: Trafiksäkerhetsarbete som lever vidare genom pedagoger och föräldraambassadörer - Fariba Daryabi, projektledare Trafikkontoret Stockholms Stad

Västra Götalandsregionens potentialstudie visar potentialen för hållbart resande. Hitta din kommun eller inspirera din egen region! - Karin Ryberg, Regionutvecklare Hållbart resande


12.25 LUNCH


13.25 PÅVERKA, INSPIRERA, FÖRÄNDRA BETEENDEN! forts.

Utblick Norge: Vårt grannland är bäst i världen på trafiksäkerhet –vad gör de annorlunda? Om ny kvalitetsmärkning för trafiksäkra kommuner - Unni Knutli, Trygg Trafikkoch Bente Gravdal, Lier kommune

Framtida transporter för unga –väntar ett generationsskifte i synen på bilen som livskvalitet? Cecilia J Bergstad, docent i psykologi Göteborgs Universitet

Best Practice Eslövs kommun: SchoolMobilityLabs - Eslövs kommun testar innovativ metod för att ändra resvanor - Hanna Wennberg, Trivector och Åse Dannestam, hållbarhetsutvecklare Eslövs kommun

Säkra barnens trafikmiljöer –råd för användning av skolvägsutredning utifrån behoven i 80 kommuner - Katarina Evanth, Trivector

Best Practice Lunds kommun: Tillgänglighet och trafiksäkerhet kring skolor –hur processen kan gå till - Anders Söderberg och Karolina Wallberg, mobility management coacher Tekniska Förvaltningen Lunds kommun


14.40 KAFFE OCH MINGEL


15.00 TEKNIK I FRAMKANT

Barnsäkerhetsutmaningar för framtida bilar; ökad automatisering och nya former av bilägande - Lotta Jakobsson, trafiksäkerhetsforskare Volvo Cars

Drive Sweden – ett helt nytt synsätt på mobilitet kommer att förändra världen. Vilken roll spelar kommunen? - Suzanne Andersson, trafiksäkerhetsstrateg Göteborgs Stad

Eldrivna enpersonsfordon – En kunskapsöversikt över deras plats i trafiken - Alex Spielhaupter, Koucky & Partners

Drönarteknologi som visualiserar och förfinar trafiksäkerhetsanalysen - Pär Sköld, Cowi

Slutdiskussion – vad tar vi med oss och hur går vi vidare?

16.30 SLUT


ANMÄLAN

PRIS: 1 495 kr. ex. moms.

I priset ingår konferensavgift, lunch samt för-och eftermiddagskaffe.

PLATS: LindholmenScience Park, Lindholmspiren 3-5, Göteborg

ANMÄLAN: Senast den 27 februari på länk nedan 

KONTAKT: För frågor om program och innehåll, kontakta barnlivtrafik [at] ntf.se

eller ring 0709-91 04 53

ARRANGÖR: NTF Väst, SAFER och Göteborgs Stad.

Contact
Barn, Liv & Trafik
Email
barnlivtrafik [at] ntf.se

Safer – Vehicle and Traffic Safety Centre

SAFER is the open innovation arena where researchers and expertise work together to create safe mobility. Our traffic safety approach covers people, vehicles and the infrastructure – and together we contribute to safer road transports and smarter, more sustainable cities.

Contact information

SAFER

Lindholmspiren 3A
SE-417 56 Göteborg
Sweden

 +46 31-772 21 06
 safer [at] chalmers.se