Event

Slutevent för DRIV - DataRätt Innovation

Slutevent för DRIV - DataRätt Innovation

Date
20 September 2023 09:00–11:00
Place
Zoom

Projektet DRIV (DataRätt Innovation) har pågått i två år, där partners från offentlig sektor och akademi har samverkat för att identifiera utmaningar, generera verktyg och ge förutsättningar för att på ett effektivt och korrekt sätt hantera juridiska frågor som aktualiseras i datadrivna forsknings- och innovationsprojekt.

Vi vill nu samla alla projektparter för att resonera kring utfallet och hur vi driver frågan framåt.

De som anmäler sig får utkastet till slutrapporten 3 dagar innan mötet. Slutrapporten kommer därefter att uppdateras utifrån seminariets diskussioner.


Preliminär agenda

09:00 Kort intro om projektet och dess resultat

09:30 Tankar om hur vi bör jobba vidare med frågorna

09.50 Paus

10.00 Tre breakout sessions med frågorna - 

- Implementering av verktyget i innovationsprojekt (Chalmers Industriteknik) 
- Utvärdering regulatoriska sandlåde-koncept i praktiken (RISE)
- Hur stärka finansiärers kravställande förmåga avseende juridiska aspekter i projekt (AI Sweden)

10.30 Samling och gemensam diskussion

11:00 Avslutning

Plats:
Online - Zoom

Välkomna!

Info

Contact
Helena Theander
Email
helena.theander [at] ai.se
Category
Seminar