Event

Slutredovisning: Trafiksäkerhet som en del i organisationers hållbarhetsagenda - metodik för mätning och förbättring

Date
12 June 2024 13:00-15:00
Place
SAFER, Lindholmspiren 3A (våning 2), Göteborg, eller Teams

Varmt välkomna till vår slutredovisning av ett projekt kring trafiksäkerhet som en del i organisationers hållbarhetsagenda - metodik för mätning och förbättring!
 

Anmälan: Anmäl dig här, senast den 10 juni!

Vi har i projektet utforskat strategier för att hjälpa företag och organisationer att ta sig an uppgiften att inkludera trafiksäkerhet i sin hållbarhetsagenda genom att implementera ett systematiskt arbetssätt, dels för att förstå på vilket sätt man som organisation faktiskt påverkar människors säkerhet i trafiken, dels genom att ta fram förslag till mätverktyg och metodik för uppföljning.

På seminariet kommer vi att presentera:

  • Våra huvudsakliga slutsatser i projektet.
  • Hur man kan kartlägga sitt påverkansområde; alltså vilka transporter organisationens verksamhet genererar.
  • Våra tankar kring vikten av ledningens engagemang – att upprätta en kultur kring trafiksäkerhetsfrågan, där ledningen verkligen ser värdet av satsningen.
  • Hur man kan tänka kring prioritering av trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder.
  • Smarta tips kring integration av trafiksäkerhet i andra hållbarhetsfrågor – vi har tittat bland annat på organisation, uppföljning och rapportering
  • Olika förslag till indikatorer man kan använda för att mäta sin påverkan, och jobba med förbättringar av dessa. Indikatorerna är strukturerade enligt påverkansområde och vilken ambitionsnivå man önskar ha i förbättringsarbetet.
  • Reflektioner och lärdomar från tre fallstudier där arbetssättet har utvärderats; Sweco, Lunds universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Vi bjuder även på fika för er som deltar på plats hos SAFER i Göteborg.

Varmt välkomna till oss! Eventet är öppet för alla som är intresserade av ämnet.


Kort om projektet, som finansierats av Skyltfonden:

Projektet syftar till att utveckla en praktisk, modulär och skalbar metod för organisationer att inventera sitt trafiksäkerhetsavtryck (TSA). Denna metod ska vara lätt att ta till sig och anpassningsbar efter organisationens behov och ambitionsnivåer. Resultaten kommer presenteras som en handbok med mallar för att underlätta implementeringen. Genom att inkludera trafiksäkerhet i hållbarhetsarbetet kan projektet hjälpa organisationer att få en mer omfattande syn på hållbarhet. Detta kan i sin tur ha en betydande inverkan på trafiksäkerheten både nationellt och internationellt. 

Info

Contact
Malin Levin
Email
malin.levin [at] chalmers.se
Category
Seminar