Event

Trafiksäkerhet i den hållbara staden – möjligheter och utmaningar

Date
4 April 2023 17:30–19:15
Place
SAFER, Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3A, rum Demostudion


Hur skapar man ett säkert och klimatsmart sätt att resa i en stad som växer och där transportbehoven ökar? Gothenburg Green City Zone, GGCZ, är ett initiativ där ny teknologi och innovationer testas i verkliga miljöer. Här samverkar företag, samhällsaktörer och akademi för att gemensamt undersöka möjliga lösningar för en hållbar stad.

Men hur skapar vi tillsammans den hållbara staden? Vilka nya trafiksäkerhetsrisker kan uppstå i framtiden? Vad visar forskningen? Vilken roll har bilen i en framtida, hållbar stadsmiljö?

NTF Väst och SAFER bjuder in till ett kvällseminarium runt just dessa frågor.

Film from the event, see here!

PROGRAM

GGCZ – vad vill Göteborg som stad uppnå? 
Jonas Eriksson, verksamhetsledare för GGCZ, Business Region Göteborg

Hur kan forskningen bidra till hållbara och säkra transporter?
Pontus Wallgren, Avdelningschef vid Design & Human Factors, Chalmers/SAFER

Vilken roll kommer bilen ha i den hållbara staden?
Charlotta Ahlberg, Strategy Analyst, Volvo Cars

Paneldiskussion och frågestund
Moderator: Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst

Anmälan: Registrera dig här senast den 28 mars.

Seminariet börjar 18:00 och vi bjuder på kaffe och smörgås från 17:30. Antalet platser är begränsat.

Välkommen!

Info

Contact
Malin Levin
Email
malin.levin [at] chalmers.se
Category
Seminar