Event

Trafiksäkerhet möter arbetsmiljö: En synergiverkstad

Date
18 January 2024 12:30–14:00
Place
Konsert & Kongress, Transportforum, Linköping (rum Sonaten)

På årets upplaga av Transportforum i Linköping bjuder vi in till en workshop för att lära mer kring vilka synergier som finns mellan trafiksäkerhet och arbetsmiljö - och hur vi kan nyttja detta för att skapa säkrare trafikmiljö och arbetsplatser.

Det finns flera synergier mellan trafiksäkerhet och arbetsmiljö som kan utnyttjas för att förbättra både säkerheten på vägarna och arbetsplatsen. Genom att nyttja redan etablerade interna processer för arbetsmiljö och integrera aspekter för trafiksäkerhet kan området främjas och få en skjuts framåt.

Vi vill med denna workshop höja medvetandet kring dessa processer, dess möjligheter och utmaningar. Vi hoppas att deltagarna genom workshopen ska höja sin förståelse för synergierna och se möjligheter kring var trafiksäkerhet kommer in i arbetsmiljö-processerna och inspireras av att nyttja detta själva i sina hemmaorganisationer på ett mer systematiskt vis.AGENDA

Välkomnande och presentation av målet med workshopen.

Bakgrund & inspiration 

 • Är trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga?, Richard Wester, Regelhandläggare, Arbetsmiljöverket
 • Hur stor andel av dödsolyckor i trafiken är arbetsrelaterade? Anders Kullgren, Forskningschef, Folksam

Övning 1

Vi diskuterar tillsammans kring vilka fördelar och möjligheter gruppen ser att behandla trafiksäkerhet som en arbetsmiljöfråga? Finns de några utmaningar? Vad har gruppen själva för erfarenheter de vill dela utifrån förutsättningarna i sina verksamheter?

Övning 2 

Hanna Wennberg, Utredningsledare på Trafikverket, presenterar om behov, drivkrafter och möjligheter för företag, organisationer och myndigheter att arbeta för ökad trafiksäkerhet i sina verksamheter med utgångspunkt i tidigare studier och Trafikverkets pågående arbete inom området. Fokus på trafiksäkerhet som både en arbetsmiljö- och hållbarhetsfråga.

Gemensamma reflektioner och dialog i helgrupp om hur vi kan lyfta och arbeta med trafiksäkerhet i olika verksamheter och vad som är relevant steg för fortsatt arbete: Vad tar deltagarna med hem till sina organisationer? Vilka är medskicken till SAFER och övriga medverkande aktörer?

Summering och avslutning 

Efter workshopen kan vi erbjuda möjligheter för deltagarna att mingla och prata informellt.

 

Välkomna!

***

Här är några exempel på synergier:

 

 1. Utbildning och medvetenhet: Arbetsplatser som redan investerar i säkerhetsutbildning kan använda liknande metoder för att utbilda sina anställda om trafiksäkerhet.
   
 2. Skyddsutrustning: Användningen av personlig skyddsutrustning (t.ex. hjälmar och reflexvästar) kan vara relevant både på jobbet och under resor. Genom att främja rätt användning av sådana skyddsåtgärder kan man förbättra säkerheten.
   
 3. Säkra arbetsredskap: Säkra arbetsredskap, som bilar med hög säkerhetsprestanda.
   
 4. Riskhantering: Principerna för riskhantering är lika både på arbetsplatser och vägar. Genom att identifiera risker och genomföra åtgärder för att minimera dem kan man minska olyckor både på arbetsplatsen och i trafiken.
   
 5. Incidentrapportering & hantering: Arbetsplatser som ofta har välfungerande system för incidenthantering kan applicera liknande metoder för att hantera trafikolyckor och incidenter på ett effektivt sätt.
   
 6. Kommunikation: Effektiv kommunikation är avgörande för säkerheten på arbetsplatser och på vägarna. Att främja god kommunikation och rapportering av incidenter kan minska risken för olyckor.
   
 7. Hälsofrämjande aktiviteter och friskvård: Att främja god hälsa och välmående på arbetsplatsen kan göra anställda mer alerta och koncentrerade när de är ute på vägarna, vilket minskar risken för olyckor.
   
 8. Lagar och regler: För arbetsmiljö och trafiken finns många olika lagar och regler – här finns också synergier att nyttja i den interna hanteringen.

Sammanfattningsvis kan synergier mellan trafiksäkerhet och arbetsmiljö leda till en holistisk syn på säkerhet och hälsa som gynnar både anställda och trafikanter, och därmed samhället som en helhet.

Info

Contact
Malin Levin
Email
malin.levin [at] chalmers.se
Category
Workshop