Workshop: Trafiksäkerhetsavtryck – ett verktyg för att nå ett hållbart transportsystem

Date
17 June 2022 13:00–14:30
Place
Transportforum, Linköping, Scandic Frimurarhotellet, rum Vintergatan 1

I samband med den tredje stora globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet i Stockholm 2020 presenterades nio rekommendationer om hur vi gemensamt skulle kunna nå de globala hållbarhetsmålen kopplade till trafiksäkerhet i skriften ”Saving Lives Beyond 2020, the next steps”. Den första rekommendationen berör hur man skulle kunna arbeta med mätning och uppföljning av trafiksäkerhet på ett mer systematiskt och redovisande vis. Klimatavtryck och arbetsmiljö är områden som många organisationer idag följer upp och redovisar, som en del i sin hållbarhetsredovisning. Vad skulle hända om organisationer även följde upp sin påverkan från ett trafiksäkerhetsperspektiv? Skulle en drivkraft då kunna frigöras som skulle kunna bidra till ett säkrare och mer hållbart transportsystem? 

Vi vill i denna workshop inspirera och skapa dialog om möjligheter för att mäta sitt trafiksäkerhetsavtryck; hur skulle man kunna göra det på ett systematiskt vis, vilka parametrar skulle vara värdefulla att följa upp, vilka svårigheter finns att ta sig an denna till synes utmanande uppgift vad kan man lära från andra områden som redan idag gör metodiska uppföljningar av sin verksamhet och produkters påverkan på olika samhällsaspekter?

Claes Tingvall kommer lära oss om grundprinciperna för trafiksäkerhetsavtryck och vi kommer ta del av kommuners, företags och myndigheters erfarenheter av att börja mäta sina avtryck. I mindre grupper reflekterar vi över hur man kan påbörja sin resa; vilka trafiksäkerhetsindikatorer skulle kunna vara lämpliga att följa upp, hur skulle man kunna mäta och vilka roller skulle kunna bidra till att lyckas? Vi hoppas också kunna hålla kontakt med er som är intresserade av frågeställningen efter workshopen!

Varmt välkomna önskar workshopledarna:

Claes Tingvall, Trafikverket
Maria Krafft, Trafikverket
Magnus Granström, SAFER,
Anna Wrige Berling, Volvo Trucks
Tania Dukic Willstrand, Du Will 

Workshopen är fysisk på plats i Linköping och du behöver inte anmäla dig separat till vår workshop - den ingår i programmet för Transportforum!
 

Contact
Malin Levin
Email
malin.levin [at] chalmers.se

Safer – Vehicle and Traffic Safety Centre

SAFER is the open research arena where researchers and expertise work together to create safe mobility. Our traffic safety approach covers people, vehicles and the infrastructure – and together we contribute to safer road transports and smarter, more sustainable cities.

Contact information

SAFER

Lindholmspiren 3A
SE-417 56 Göteborg
Sweden

 +46 31-772 21 06
 safer [at] chalmers.se