Event

Konferens: Barn, Liv & Trafik - Säkrare trafikvardag för barn och unga

Date
6 March 2024 09:00–16:30
Place
Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3, Göteborg

Välkommen till en heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barn och ungas trafikvardag!

Konferensen är en mötesplats för dig som hanterar frågor inom stads- och trafikmiljö, mobilitet, folkhälsa och utbildning. Här får du träffa kollegor, forskare och sakkunniga från olika delar av Sverige. Var med i den viktiga dialogen om hur vi formar framtidens hållbara och säkra trafikmiljö för alla!


09:00 REGISTRERINGEN ÖPPNAR


09.30 VÄLKOMNA TILL BARN, LIV OCH TRAFIK 2024!

Anna Nilsson-Ehle, ordförande NTF Väst

Kristina Lindfors, direktör Exploateringsförvaltningen Göteborgs Stad


09:40 NULÄGET OCH UTMANINGARNA

Hur skadas barn i trafiken? Omfattning och perspektiv

Magdalena Lindman, forskningsledare Trafik If

Den regionala transportplaneringens betydelse för barn och ungas självständiga mobilitet

Louise Jeppsson, ordförande Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden VGR

Vad innebär barnrättsperspektivet i praktiken?

Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR (filmat inslag)

Bilen, bussen eller cykeln - om ungdomarna själva får välja?

Cecilia Friis, projektledare NTF Väst


10:40 KAFFE OCH MINGEL


11:00 DEN BARNVÄNLIGA STADEN

Framtidens barnvänliga gator

Alexander Ståhle, stadsforskare och stadsplanerare Spacescape

Färdplan för hållbara hastigheter - hur kan vi arbeta vidare för att uppnå Agenda 2030?

Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet Trafikverket

Aktiva skoltransporter 2.0 – hur barnkonsekvensanalys och den nya nationella rekommendationen får fler barn i rörelse

Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor fysioterapi Luleå tekniska universitet

Pep kommun – ett samhällsbaserat program för att främja rörelse

Matti Leijon, folkhälsovetare, ansvarig för kommunal och regional samverkan Generation Pep


12.20 LUNCH


13.10 BARN OCH UNGAS RÄTT ATT FÄRDAS SÄKERT

I väntan på ny AM-utbildning - A-traktor-och mopedbilsfilmer

Jimmy Ceihagen, ansvarig myndighets - och regionssamordning STR &  Cecilia Friis, projektledare NTF Väst

Frihet och oberoende! Ungdomars användning av A-traktorer

Susanne Wallhagen, utredare VTI

Barnsäkerhetsutmaningar med nya former av bilägande

Isabelle Stockman, teknisk specialist barnsäkerhet Volvo Cars


13.45 DEN VANDRANDE KONFERENSDELEN

Här förenar vi lite vardagsrörlighet med kunskapsutbyte, relationsskapande och interaktivitet. En mix av nytta och en aning nöje! Inklusive kaffe och mingel.


15:00 FRÅN ORD TILL HANDLING - GODA EXEMPEL OCH INSPIRATION

Stadsutveckling för hållbara transporter och vardagsrörlighet

Sara Boije af Gennäs, fokusområdeansvarig aktiv mobilitet Trivector

Utbildning och beteendepåverkan i Finland - Trafikskyddets metoder

Hanna Rutila, planerare Trafikskyddet Finland

Barnperspektivet i projekt Lindängen

Linda Dalundh, trafikplanerare Malmö stad

En vänlig knuff för aktiv skoltransport - hur nudging kan användas för att underlätta hållbara resvanor

Katharina Paoli Brunat, VD och grundare Nudgd

Avslutande reflektioner - vad tar vi med oss?

Malin Levin, Vice föreståndare, SAFER

Suzanne Falk, Verksamhetsutvecklare Trafiksäkerhet Göteborgs Stad


16:30 SLUT

Moderator: Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst

Med reservation för ändringar


Boka nu!
Boka nu för att säkra din plats här. Sista anmälningsdag är 28 februari. Priset för konferensen är 1890 kr ex. moms för SAFER-partners (1990 kr för icke-partners). I konferensavgiften ingår lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Konferensen arrangeras av NTF Väst i samarbete med SAFER, Göteborgs Stad och Volvo Trucks.

Documents

Info

Contact
Malin Levin
Email
malin.levin [at] chalmers.se
Category
Conference