News

Anna Nilsson-Ehle får Gustaf Dalén-medaljen 2013

Apr, 22 2013

Anna Nilsson-Ehle, föreståndare på Chalmers fordons- och trafiksäkerhetscentrum SAFER, belönas med Chalmersska Ingenjörsföreningens Gustaf Dalén-medalj 2013. Hon får utmärkelsen för sitt framgångsrika och entusiasmerande ledarskap vad gäller forskning, utveckling och information om teknik och naturvetenskap, samt för att hon genom ihärdigt och personligt engagemang har skapat förutsättningar för att akademi och industri kan utveckla världsledande kunskap tillsammans.

Anna Nilsson-Ehle har haft förändring och förnyelse för framgång som en ledstjärna i sina befattningar inom Volvo Personvagnar under åren. Hon har också framgångsrikt drivit avgörande förändringsprocesser, exempelvis som ansvarig för Volvos bolag för 240-modellen.

Hennes ledarskap var också drivkraften för Universeums första sex år, då hon som VD lade grunden till dagens besöksmagnet i Göteborg. Här spelade hennes stora pedagogiska förmåga en viktig roll.

På senare år har kompetenscentrumet SAFER med Anna Nilsson-Ehle som föreståndare byggts upp från start till att i dag vara en livaktig, internationellt erkänd och välrenommerad aktör inom fordons- och trafiksäkerhet – en kritisk framgångsfaktor för svensk fordonsindustri.

 

Utdelningsceremoni >>>
Utdelning av Gustaf Dalén-medaljen sker den 27 april 2013 kl 18.00 i samband med Chalmersska Ingenjörsföreningens vårmöte i Chalmers kårhus, hörsalen RunAn.

Mer om Chalmersska Ingenjörsföreningen >>>
Chalmersska Ingenjörsföreningen är en förening för alla som har examen från Chalmers tekniska högskola. Föreningen är sedan 1907 den sammanhållande länken för chalmerister över hela världen. För att hedra nobelpristagaren, uppfinnaren och chalmersingenjören, Gustaf Dalén, har föreningen sedan 1950 utdelat Gustaf Dalén-medaljen till personer med examen från Chalmers för förtjänstfulla verksamheter, som bygger på Chalmers kompetensområden. Gustaf Dalén är ett verkligt föredöme genom att denne representerar allt det som dagens Chalmers och chalmerister strävar efter. I år är det den 46:e medaljen som delas ut. Under årens lopp har medaljen gått till många olika kategorier av personer - under de senaste åren till två företagsledare, en innovatör, två forskare, en arkitekt och en professor.
www.cing.chalmers.se

Foto: Jan-Olof Yxell