News

Bred palett av transportfrågor

Feb, 07 2013

Transportforum 2013 hölls i Linköping den 9-10 januari. En av sessionerna på konferensen var komponerad med SAFER-forskare som hade fokus på autonom körning och de olika tekniska och beteendevetenskapliga perspektiv man kan lägga på det.

 - Transportforum presenterar en mycket bred palett av angelägna transportfrågor och det hölls flera mycket intressanta föredrag under konferensen; så som föredrag om prov- och simuleringsmetodik för aktiva säkerhetssystem, säkerhetskultur, oskyddade trafikanter, förarutbildning och psykologiska faktorer för trafikolyckor. Trafiksäkerhet utgjorde bara en del av programmet. Godstransporter på väg, tåg och sjöfart utgjorde en stor del och kollektivtrafik en annan, även trängselskatter berördes. Akademins närvaro är väsentlig på Transportforum. Det är en bra mötesplats för forskning och tillämpning där framförallt myndigheter och det offentliga Sverige möter de senaste forskningsresultaten på ett lätt och prestigelöst sätt. Transportforum fyller en bra funktion och utgör en god upptakt på året, säger Anna Nilsson-Ehle föreståndare för SAFER.
 
För mer information: Transportforum 2013