News

Upplev framtidens smartare bilkörning

May, 21 2013

I framtiden kommer bilar att kunna kommunicera med varandra och närliggande infrastruktur. På så sätt kan bilförare förvarnas om vägbyggen, halka, köer och trafikolyckor eller få information om när trafikljusen kommer att slå om till grönt. Redan den 13-14 juni har du möjlighet att uppleva tekniken när Lindholmen Science Park, SAFER och Volvo Cars bjuder in till en avslutande presentation och demonstration av EU-projektet Drive C2X.

 

Projektet DRIVE C2X syftar till säkrare, smartare och mer hållbar bilkörning genom kommunikation mellan bilar, och mellan bilar och infrastruktur. Under event kommer de nya lösningarna att demonstreras i riktig trafik på Lindholmen i Göteborg.

Den 13 juni kommer experter inom ICT och fordonsbranschen att diskutera testdesign och metodik under workshops, presentationer.

Den 14 juni kommer även allmänhet och press få en unik möjlighet att provköra bilarna, uppleva tekniken och lyssna till presentationer om projektet.

Besökarna kommer även ha möjlighet uppleva de andra testmiljöerna i Europa via videolänk.

PRESSMEDDELANDE 2013-06-07: Storskaligt testevent i verklig trafikmiljö av EU-projektet DRIVE C2X

 

Drive C2X - www.drive-c2x.eu


Projektet är ett brett samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle och omfattar 34 partner och 13 stödpartners från hela Europa, samt en budget på 18,5 miljoner Euro. Från Sverige deltar Lindholmen Science Park, Volvo Personvagnar, SAFER och Trafikverket.

Vid ett flertal testmiljöer i Europa genomförs storskaliga test under verkliga förhållande för att bevisa nyttan av applikationerna när det gäller:

  • Säkerhet
  • Effektivitet
  • Hållbarhet
  • Bekvämlighet

Exempel på funktioner som den nya tekniken möjliggör

 

Green Light Optimum Speed Advisory
Via en sändare i trafikljuset ges information om den optimala hastigheten för att en bil ska passera genom en rad gröna trafikljus och på så sätt undvika onödiga inbromsningar. Vid rött ljus kan föraren få information om hur lång tid det dröjer innan det blir grönt.

Emergency Vehicle Warning
Varnar föraren för utryckningsfordon vilket låter denne svänga åt sida i god tid och utan att bli överrumplad. Det kan vara till nytta på kvällen och på natten i stadsområden där utryckningsfordon använder sina sirener mer sparsamt av hänsyn till närboende, och även om hög musik spelas i bilen

Road Works Warning
Varnar föraren för vägarbeten. Entreprenad fordon och tung utrustning kan överföra information till fordon i god tid på webbplatsen. Förare kan därmed få information om förändrade hastighetsgränser och förändrade vägar nära arbets-platsen. Systemet kan också hålla föraren informerad om den återstående sträckan före slutet av den långa vägen-arbete zon.

Slow Vehicle Warning
Långsamma eller fordon som stannat vid vägbanan kan sända en varning till andra trafikanter. Information i god tid minskar risken för obehagliga överraskningar i trafiken och minska därmed antalet olyckor.

Traffic Jam Ahead Warning
Varnar föraren för att trafiken stannar eller bilköer, vilket minskar risken för olyckor.

Weather Information

Utfärdar en varning om lokalt dåligt väder som kraftigt regn, snöfall eller isiga vägar.

In-Vehicle Signage

Ger information om regelbundna eller tillfälliga hastighetsbegränsningar via kommunikationsenheter längs vägen.

Emergency Electronic Brake Light
Fordon som havererar på vägen skapar farliga situationer både för förare och passagerare i det drabbade fordonet, liksom för andra trafikanter. Denna funktion varnar om ett fordon plötsligt saktar ner.

Motorcycle Approaching Indication
Motorcyklister är bland de mest utsatta trafikanterna och för att förbättra säkerheten informeras andra trafikanter om det finns en motorcykel i närheten.

Red Light Violation Warning

Trafikljus som kommunicerar med bilar gör det möjligt att varna en förare som inte har märkt ett rött ljus, till exempel genom att aktivera en ljud-och ljussignal i bilen. Tekniken gör det även möjligt att varna en förare som har grönt ljus om ett annat fordon är på väg att passera hans / hennes väg av misstag.

Vid provkörningen i Göteborg kommer följande fem funktioner finnas: In-Vehicle Signage, Road Works Warning, Car breakdown warning, Green Light Optimum Speed Advisory och Weather warning.
 

Registrering och program