Utlysning av forskningsmedel från Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet

Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet har funnits sedan 1981 och stödjer viktig forskning om alkohol, droger och trafiksäkerhet. Fonden byggs upp av gåvor och insamlingar och verksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.
 
Ansökan om forskningsmedel 2020
Forskare som är intresserade av att arbeta inom något område med anknytning till fondens ändamål är välkomna att sända in ansökningar om anslag till projekt. Ansökan skall skickas senast den 30 september 2020.
 
Ansökan ska innehålla:

• Kortfattad men tydlig beskrivning av projektet med dess syfte och uppläggning
• Tidsplan. Ansökan kan beviljas för en tid av högst tre år.
• Sökt belopp med kostnadsspecifikation och angivande av ev. andra sökta medel
• Meritförteckning
 
Ansökan skickas på särskild blankett senast den 30 september 2020 till:
1. Epost fonden [at] mhf.se
2. Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet, Lars Olov Sjöström
Byängsgränd 8, 120 40 Årsta
 
Beslut om forskningsmedel från fonden fattas en gång per år av stiftelsens styrelse, senast under oktober månad. Villkoren för beviljade forskningsprojekt regleras i ett särskilt kontrakt mellan stiftelsen och anslagsmottagaren.
 
Information om fonden och blankett för ansökan
https://www.mhf.se/om-mhf/forskning-och-fond/trafikforskare-valkomnas/
 
Frågor
Lars Olov Sjöström, fondens ordförande och handläggare
Telefon 070-697 00 22, e-post: lars.olov.sjostrom [at] mhf.se
 

Safer – Vehicle and Traffic Safety Centre

SAFER is the open innovation arena where researchers and expertise work together to create safe mobility. Our traffic safety approach covers people, vehicles and the infrastructure – and together we contribute to safer road transports and smarter, more sustainable cities.

Contact information

SAFER

Lindholmspiren 3A
SE-417 56 Göteborg
Sweden

 +46 31-772 21 06
 safer [at] chalmers.se