Event

Workshop: Dialog om relevanta trafiksäkerhetsindikatorer för att mäta organisationers trafiksäkerhetsavtryck

Date
29 November 2023 13:00-15:00
Place
Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 3A (vån 2), rum Aldman eller online via Teams

Välkommen på workhop!

Dialog om relevanta trafiksäkerhetsindikatorer för att mäta organisationers Trafiksäkerhetsavtryck (TSA) – Vilka indikatorer behövs och finns det tillräckligt med data?

Trafiksäkerhetsavtryck (TSA) är en rapportering av en organisations påverkan på trafiksäkerhet. Att mäta, följa upp och systematiskt förbättra sitt trafiksäkerhetsavtryck är en aktivitet som har en stor potential att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Trafiksäkerhet är också en del av företag och organisationers hållbarhetsagenda, och vi bidra till sprida kunskap om möjligheter för en effektiv hållbarhetsrapportering om trafiksäkerhet.

Just nu genomförs ett projekt som bygger vidare på Skyltfondsprojektet Trafiksäkerhetsavtryck (TRV 2020/105973). Projektet resulterade i ett koncept om hur kommuner och regioner skulle kunna mäta, följa upp och redovisa sitt Trafiksäkerhetsavtryck. Projektet fokuserade dels på genomförbarhet och dels på mått och indikatorer. Det projektet slutredovisades den 3:e mars 2022 med ett drygt hundratal intressenter från kommun, stat, akademi och näringsliv. Syftet med detta uppföljande projekt är att skala upp det tidigare framtagna konceptet och ta fram ett praktiskt tillämpbart verktyg som en offentlig eller privat aktör kan använda för att analysera och minska sitt eget Trafiksäkerhetsavtryck. Målet med projektet är att ha ett verktyg redo för att en organisation ska kunna följa upp sitt Trafiksäkerhetsavtryck och därigenom aktivt arbeta för att minska det. Läs mer om projektet här!

Vi vill i denna workshop gå igenom, diskutera samt vända och vrida på ett antal föreslagna trafiksäkerhetsindikatorer som tagits fram i projektet för att analysera och minska en organisations Trafiksäkerhetsavtryck. På övningen kommer vi bland annat diskutera om indikatorerna relevanta för er organisation, vilka data kan behövas för att beräkna indikatorerna och vilka svårigheter finns att följa upp indikatorerna.

Syftet är att få in synpunkter och förslag från er för att bättre kunna ta fram relevanta och rimliga indikatorer som kan användas för att mäta en organisations TSA. 

Eventet genomförs på svenska.

Varmt välkomna önskar workshopledarna!

Info

Contact
Malin Levin
Email
malin.levin [at] chalmers.se
Category
Workshop